Creu'r Cysylltiadau

Mae'r RSA wedi cyhoeddi ‘Making the Connection’ adroddiad sy'n edrych ar yr amryw ffyrdd y mae canghennau Swyddfa'r Post yn dod yn ganolfannau mentrau cymunedol. Oherwydd dirywiad y stryd fawr a chystadleuaeth gynyddol ar-lein, mae'n hanfodol i ganghennau arbrofi â modelau busnes newydd. Darganfu'r adroddiad fod nifer o is-bostfeistri, yn enwedig y rhai a enillodd y Gronfa Mentrau Cymunedol newydd, yn arbrofi â chynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer eu cwsmeriaid..

Lansiwyd yr adroddiad mewn digwyddiad pan oedd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Stephen Williams AS, Y Gweinidog dros Gymunedau,
  • Mark Davies, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Corfforaethol, Swyddfa'r Post Cyf.
  • Danielle Barnes, Is-bostfeistr, Swyddfa Bost Port Clarence
  • Emma Jones, Sefydlydd, Enterprise Nation
  • Benedict Dellot, Uwch Ymchwilydd, RSA
  • Ben Lucas, Cadeirydd Gwasanaethau Cyhoeddus yr RSA

Gallwch weld copi o'r adroddiad ymaOpens in new windOw

Efallai y byddwch yn hoffi gwylio ffilm fer a gynhyrchwyd RSA ar dri o'n canghennau a'r gwaith y maent yn ei wneud i gefnogi eu cymuned leol.